Contact

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Schouwstede 2b
3431 JB Nieuwegein

Tel: 030 2422 944

Wil je een actie voor de KanjerKetting doen, neem dan contact op via actie@vokk.nl.
Voor overige vragen kunt u mailen naar kanjerketting@vokk.nl.