Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

De KanjerKetting is het initiatief en intellectueel eigendom van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). De VOKK heeft de KanjerKetting in 2006 ontwikkeld. Na een pilot in het VUmc werd de KanjerKetting eind 2007 in alle kinderoncologische ziekenhuizen ingevoerd.

De VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor hen, maar ook daarna. Onze bijna 4000 leden zijn gezinnen (ouders, kinderen, brussen), grootouders en survivors, ieder met een eigen verhaal. Over verschillende diagnoses. Over kinderen van alle leeftijden. Over behandeling, genezen zijn en verlies en rouw. Over volwassen survivors. Geen verhaal is hetzelfde, maar altijd voelbaar is de rode draad van de verbondenheid. De VOKK is daarmee ook net een KanjerKetting die de kleurrijke verhalen en ervaringen van haar leden met elkaar verbindt, ernaar luistert, ervan leert en er iets mee doet. Samen voor Beter.

Lees hier meer over de activiteiten van de VOKK.