Doneer of schenk

De KanjerKralen kosten ongeveer 50.000 euro per jaar en die kosten komen jaarlijks terug. Gemiddeld kost een KanjerKetting 80 euro.

Vindt u, net als wij, dat de KanjerKralen voor elk kind met kanker beschikbaar moeten blijven?
Steun dan dit kleurrijke project door:

Lees verder...

  1. een eenmalige gift op IBAN nummer NL72 SNSB 0938 4000 45 of direct online doneren via iDeal.
  2. een KanjerKraal of een (deel van een) KanjerKetting te adopteren.
  3. een actie te doen voor de KanjerKetting. Heeft u een actie gedaan, stort de opbrengst dan NIET via Ideal.
  4. een periodieke schenking voor een periode van minimaal 5 jaar vast te leggen. Dit kan eenvoudig via het formulier ‘periodieke gift in geld’ van de belastingdienst. Dit formulier bevat een gedeelte voor jou en een gedeelte voor ons als ontvangende instelling.
  5. donateur te worden van de VOKK. U kunt zelf het bedrag voor uw jaarlijkse donatie bepalen..

We zijn blij met elke gift, hoe klein ook.

Online doneren

Logo iDealVul hier het bedrag in dat u wilt doneren.

LET OP! Uitsluitend voor donaties, niet voor betaling van contributie, facturen en acties.

Logo ANBI - Algemeen Nut Beogende InstellingVelden gemarkeerd met * zijn verplicht in te vullen.